Brief Gerard Reve over de Anna Bijns Prijs

Brief Gerard Reve over de Anna Bijns Prijs,

Vanmiddag terug gevonden. Zoekend op zolder in dat deel van mijn geschiedenis dat niet digitaal is maar ligt opgeslagen onder de hanenbalken van het dak, de schedel van mijn huis, zo echt dat het met stof en spinnerag is bedekt. De brief die Gerard Reve mij schreef vlak na het door ons van het Anna Bijns bestuur gehouden Vrouwen Boekenbal in het Concertgebouw van Amsterdam (februari 1986), dat een groot succes was geweest. Hij draagt in deze brief allerlei argumenten aan waarom hij, als man, bij uitstek de geschikte persoon zou kunnen zijn om deze prijs voor ‘de Vrouwelijke Stem in de literatuur’ in ontvangst te nemen. Wij hadden toch immers ook de mogelijkheid open gelaten dat de prijs een keer naar een man zou kunnen gaan?
Het is een prachtig en geestig stuk tekst, je hoort bij het lezen Reve’s stem er bijna bij.

Geplaatst in Algemeen | 8 Reacties

VAN POEZIE NAAR POLITIEK

ku-xlarge

De laatste tijd lees ik veel over zaken die de wereld-economie betreffen. Nu alles digitaal verbonden is, zijn veel dingen die buiten ons om gebeuren ook voor ons van belang. Ze kunnen ons namelijk direct raken. Op dit moment wordt onze toekomst mede bepaald door de ruzie tussen President Obama en de Republikeinen in het Amerikaanse Congres. Gisteravond deed de toenadering tussen deze beide partijen de beurzen wereldwijd flink uit hun dipjes opleven. Hoera! Er komt een oplossing, niets aan de hand, we gaan gewoon weer verder met het ophogen van onze schuldenberg. Over deze berg kunnen we allang niet meer heenkijken, overigens, maar dit natuurlijk terzijde.
Nu las ik net dat toevallig juist gisteren de Chinese premier Li Keqiang een berichtje heeft gestuurd naar John Kerry, waarin op typisch Chinese wijze zeer onderkoeld geformuleerd het volgende stond: for “China the issue of the American debt ceiling [is of] great attention.”
China heeft in de loop van decennia een bedrag aan Amerikaanse waarden opgebouwd van ongeveer twee triljoen dollar en als de Verenigde Staten failliet gaan zijn zij dat geld ook kwijt.
We kunnen er rustig van uitgaan Obama en John Boehner (leider van de Republikeinen) gisteravond eindelijk hun hakken uit het zand gehaald hebben vanwege dit Chinese briefje. Dat ook nog eens nader werd toegelicht door een verzoek van de Chinese minister van Financiën “to ensure the safety of Chinese investments.” Bij een bankroet eerst China terugbetalen, graag!
Wat wil dit nu zeggen. Het volgende: geen land is op dit moment meer soeverein in zijn financiële maar ook politieke handelen. En daarbij staan de financiën niet voor niets voorop. De politiek struikelt daar achteraan. Dat geldt ook voor ons land en in niet mindere mate voor Europa. Kijk naar het jammerlijke gemodder in Den Haag, maar ook naar de Babylonische spraakverwarring vanuit het onmachtige Brussel.
Het betekent ook dat voorlopig geen land theoretisch gesproken failliet zal gaan. Daarvoor zijn de onderlinge belangen te zeer verweven en te groot. Maar op een bepaald moment zal de kloof die er gaapt tussen de theoretische werkelijkheid en de praktische tot ineenstorting leiden.

ELLY DE WAARD

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

GESLACHT

uitnodiging_masselink-van_rijn

Rood is het centrum
snede van de dood

Blauw is het stil gezette
leven in volle galop

Groen is het plastic dat
zo graag de frisse grassen
na wil doen

De vlekken zijn donkere
wolken of monsters

Het staal is helder en
blinkend geboend

Uit De aarde, de aarde
Foto: Frederique Masselink van Rijn
Het gedicht is op verzoek van de fotografe geschreven

Geplaatst in De aarde | 2 Reacties

LAAT DIT NIET AAN HET BEGIN STAAN

foto

Laat dit niet aan het begin staan
van mijn dag en uur: het lezen

van je brieven. Wat ik hier doe
is nu juist dit: ik raap het hout

verzamel appels, pluk mijn groenten
ik maak eten, stook het vuur

en dat is mijn geluk.
Toch zijn er dingen van je

die voor altijd in mij zijn gegrift.
Zelfs als ik na een dag van zwerven

huiswaarts keer, mijn ogen vol
van wildernis, kan ik ze plotseling

zien en horen en is het
of mijn ziel alleen maar trilt

op wat van jou afkomstig is
en in het dorre blad dat door

de wind mijn brievenbus is ingeschoven
herken ik als vanzelf

de fijne nerven van je schrift

uit: Het zij
Foto: Elly de Waard

Geplaatst in Het Zij | 3 Reacties

ANCIENT GODS & POETRY

ancient-gods-and-poetry

Uit elke overwinning sleepte ik
nog een nederlaag die ik aan haar

voeten aan mijn zegewagen, zevenmaal
om het ingenomen leger trok

ten teken dat ik had gewonnen en was
verslagen en er overviel mij

een bevreemding die zo diep was dat ik
dreigde erin op te gaan en ik groef gaten in

het verleden om mijn verbeelding
er in uit te laten, om een uitweg

achterwaarts, ik wilde niet voor-
uit en ook niet stilstaan, ik holde

mij uit

uit: Eenzang

Geplaatst in Eenzang | 2 Reacties

VPRO Marathoninterview Elly de Waard

“Dichteres, vertaalster, recensent en popcriticus Elly de Waard was 28 juli 2000 te gast in het marathoninterview.
De Waard schreef meer dan vijftien jaar over popmuziek voor de Volkskrant en Vrij Nederland en gold als een der spraakmakers op dit terrein. Beroering veroorzaakten haar recensies van David Bowie en The Police.
Elly de Waard heeft als dichter een duidelijk stelling: Ze keerde zich tegen de invloed van de Vijftigers en pleitte voor terugkeer naar een lyrische poëzie waarin op directe wijze uiting wordt gegeven aan emoties en gevoelens.
Mevrouw de Waard was in de jaren 80 actief in de vrouwenbeweging. Voor de stichting Amazone in Amsterdam leidde zij een poëzie-workshop voor vrouwen waaruit de groep ‘De Nieuwe Wilden’ ontstond.
In 1987 stelde zij een bloemlezing uit het werk van dichteressen samen onder de titel “De Nieuwe Wilden in de Poëzie”. Tevens was Elly de Waard betrokken bij de instelling van de Anna Bijns Prijs, een tweejaarlijkse onderscheiding voor het vrouwelijke geluid in de literatuur.
Ze schrijft in onze tijd op haar eigen Blog.”

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

Eigen roem stinkt, maar is toch wel leuk…

Afbeelding

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie