Stichting Chr.J. van Geel

Stichting Chr. J. van Geel

De Stichting Chr. J. van Geel is opgericht in 1974 en heeft als doelstelling het nagelaten werk van de dichter en beeldend kunstenaar Van Geel te beheren en eruit te publiceren en te exposeren. Via een aparte website (www.chrisvangeel.nl) zullen grote delen van de nalatenschap ook voor publiek toegankelijk worden gemaakt.

ANBI

De digitalisering van dit werk brengt enorme kosten met zich mee. De Stichting Chr.J. van Geel is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Particulieren die giften doen aan een ANBI kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting. Bij bedrijven is er een giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting.
Bankrekening: Stichting Chr. J. van Geel, ABN-AMRO MeesPierson 24.08.50.408

Bestuur
Mr. L.H.J. Quant, voorzitter
Elly de Waard, vice-voorzitter, secretaris
Frank Jobse, penningmeester
Mr. Karin van Elderen
Marijke Weijters

Comité van aanbeveling
Mr. Monica Bremer, advocaat, voorzitter
Wim de Bie, optredend kunstenaar, schrijver
Prof. dr. J.J. Goudsblom, socioloog, schrijver
Prof. dr. Léon Hanssen, cultuurhistoricus, schrijver
Marsha Keja, conservator Letterkundig Museum, redactie De Parelduiker
Laurens van Krevelen, uitgever

Reacties zijn gesloten.