GABRIELE VIERTEL/ELLY DE WAARD | PROJECT ‘INTERACTION’


Sinds enige tijd werk ik samen met de fotografe Gabriele Viertel (1969, Keulen). Een aantal voorbeelden daarvan zijn op dit blog te zien. Gabriele heeft sinds haar jeugd fotografie als hobby. Maar pas een paar jaar geleden heeft ze van deze vrijetijdsbesteding haar vak gemaakt en is ze zich hiermee als zelfstandig kunstenaar gaan uitdrukken. Ze heeft dan al een bijzonder interessante carrière achter de rug. Na een opleiding Design en Techniek aan de Fachhochschule in Keulen, besloot ze iets totaal anders te gaan doen. Ze werd fotomodel en ging in de daarop volgende jaren behoren tot de groep mannequins die showde voor de grote Parijse modehuizen. Rond  haar veertigste koos ze opnieuw voor een ander leven. Niet meer als performing artist in dienst van de creaties van derden, maar om zelf scheppend werk te maken. Als fotograaf is ze autodidact.

Ze verhuisde van Keulen naar Eindhoven, waar haar partner woont en waar ze onder meer aan sportzwemmen doet (onder leiding van de moeder van Pieter van den Hoogenband). Het is dit laatste geweest dat haar mede op de gedachte bracht om onder water foto’s te gaan maken, een praktijk die al een aantal jaren door meerdere fotografen wordt uitgeoefend. Zij doet dat omdat het onverwachte en vervreemdende effecten oplevert, omdat ze bij voorkeur beweging wil vastleggen en vanwege het vanzelfsprekende chiaroscuro dat het oplevert. Haar verlangen is te werken in het overgangsgebied tussen schilderkunst en fotografie. Iets waarin ze bijvoorbeeld bijzonder goed geslaagd is in de serie Secrets, portretten van twee vrouwen, die herinneringen oproepen aan de geschilderde stukken van Tamara de Lempica. *) In veel opzichten is hier al bijna niet meer te zien dat de foto’s onder water genomen zijn, maar de verfijnde matheid van de kleuren had waarschijnlijk niet anders bereikt kunnen worden. Het is trouwens bijna onbegrijpelijk dat de beide vrouwen in die ademloze toestand onder water de ontspannenheid hebben kunnen opbrengen die ze nu – met open ogen – uitstralen.
Gabriele legt uit dat dat ook de meeste inspanning en tijd kost: het van tevoren op hun gemak stellen van de modellen, ademtechniek en een ontspannen mimiek oefenen en alle instructies bijbrengen omdat er onder water niet meer gesproken kan worden. Er wordt op een diepte van 2,5 meter gewerkt, ook al om aan groeps-interactie ruimte te geven. Zo is er een aantal foto’s gemaakt met vier dansers van de Rotterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Te zien in de serie Resurrection, waaruit ik binnenkort enkele foto’s zal plaatsen.

Het combineren van haar beeld met mijn gedichten heeft mij geweldige nieuwe mogelijkheden gegeven. Door haar soort van fotografie ben ik in staat om een tot nu toe tamelijk onbekende kant van mijn werk – seksualiteit en erotiek – te belichten en wel op een manier die in de moderne wereld van verkrachting, verminking van geslachtsdelen en geweld tegen vrouwen, naar de achtergrond is verdreven, namelijk voorzien van schoonheid, tederheid, liefde en met een als tegengif zeer zinvolle en aangename glamour. Aan de andere kant werpen mijn gedichten ook een nieuw en verrassend licht op haar afbeeldingen. Ze krijgen er een diepere gelaagdheid door.

Elly de Waard

Gabriele ontving in de weinige jaren dat ze nog maar bezig is voor haar foto’s al een waslijst aan prijzen. Zie hiervoor www.gabrieleviertel.com (Exhibitions, Awards, Collections en Bibliography).
Aan ons project Interaction – dat later dit jaar tot een internationale boekuitgave moet leiden – is op deze website een apart hoofdstuk gewijd.

*)

Geplaatst in Algemeen | 3 Reacties

UIT HET LIPPENROOD

 

Haar nabijheid die uit het lippenrood

opsteeg, aan de gouden rand van het
kopje verkleefd – als de geest uit de fles –

plotseling was zij daar, luchtig als wind
en warrelig van licht, in geuren van

huid en etherische oliën, als een
duizeling zo vluchtig, alles trilde

van verrukking, als papavers, als rietjes
in één snelle verdwarreling, als

één groot trillingsding – het levende
zul je nooit werkelijk kennen en de dood

ontschiet je

 

Beeld: Gabriele Viertel, Golden Age
Gedicht: Elly de Waard, Het Zij

 

Geplaatst in Algemeen, Het Zij | 2 Reacties

VANUIT GEADELD WATER

Uit het bezinksel

van muziek, het residu
van schoonheid, op de vloer

van mijn geheugen uit-
gespreid, maakt zich een draad

los, een beweging, die zich
door mijn hoofd vlijt, om

mijn voorhoofd windt en weer
ontbindt; totdat zij

zich opnieuw verzamelt en
aan kracht wint en mij

inspint in het labyrint
van een melodie die zich

ontknoopt tot een ellips,
er is geen uitgang en ik

kom niet op de naam van
het lied waaraan zij

toebehoort en zo,
onopgelost als zij in

haar onbenoembaarheid
is, blijft zij mij maar

gevangen houden in
mijn hoofd

 

Foto: Gabriele Viertel, Eaux Anoblis
Gedicht: Elly de Waard, Eenzang

Geplaatst in Algemeen | 2 Reacties

DE PAUWENROK

 

Schoonheid, die
afspiegeling van

de schepping
is een visie, is

een opdracht

 

Beeld: Gabriele Viertel
Gedicht: Elly de Waard, Eenzang Twee
Rok: Agnes van Dijk, Fashion Art

Geplaatst in Algemeen | 3 Reacties

EN WAAR DE WAPENZUSTERS RONDGAAN

12963498_1015870575135079_3019504828732085630_n

En waar de wapenzusters rondgaan
het terrein verkennend
trof ik wonderpioenen aan
die mij omstrengelden

Mijn ogen streelden de verliefde
bloemen, die een heel veld
vol, wiegden en stoeiden
in de luwe wind, wij waren als

huwenden en zie, ook zij
die ik als mijn eigen
wonder zag, kon lachen, want

mijn wapens lagen in het gras
en ik had gezegd: ik wil
je altijd kennen

 

Beeld: Gabriele Viertel, Secret Tango
Gedicht: Elly de Waard, Anderling

Geplaatst in Algemeen | 2 Reacties